ŠUP 20

Výprava na poradní skálu

Toto se stalo 16.prosince 2000

Je to vlastně trochu švindl, původní borovička uschla, a „orlí“ plácek okolo nám již začal být malý. Posunuli jsme tedy našeho Ježíška, po skalnatém hřbítku blíže ke kopci, místa je tam více a i borovička se našla. Jenže se nám již několikrát stalo, že jsme přes tyto nabídky, opustili Poradní skálu, zcela a „Ježili“ dole, pod kopcem u potoka. Stromků na výběr tam je dost a dá se tam dělat větší oheň. Jen ty porady jsem tam ještě nezažil, no na Poradní skále, vlastně také ne…. A tak bychom výpravu mohli přejmenovat na: Výpravu k ohňovému potoku…

Letošní stromek byl trochu zmatečný a mnoho „návštěv“ nevydrželo až do zahájení vlastního „obřadu“. A to i přesto, že sraz byl ve dvě a oni již touto dobou odcházeli…

Možná jsem k tomu trochu přispěl i já a tak bych začal toto vypravování, popisem zločinných skutků, několika mladších rádců…. „

Nezbytné vánoční koledy. To co má Turbo nad hlavou je nějaký flek na fotce, on není svatý!To bylo tak, v sobotu ráno se Alfons s Dikobrazem vplížili do klubovny po té, co všichni již odjeli. S hříšnou myšlenkou v hlavě se chopili Kulecího kola, velkého kusu balícího papíru a dostatku leukoplasti, k tomu přibrali klíč na případnou demontáž a opět se potichu vykradli ven … Bylo dílem okamžiku, pro ty dva, dostat se na Vršovické nádraží. Dále vedly jejich stopy do Skochovic, kde vystoupili z vlaku, onen jel totiž rovnou kolejí do Davle a cesta našich spiklenců vedla přes železniční most do Měchenic. Tam se měli setkat s dalším podílníkem na této, jejich líce rozjasňující myšlence. A Maďal se svou družinou je již skutečně vyhlíželi ze skalní vyhlídky vysoko nad mostem. Po setkání v Měchenicích již další cesta probíhala nanejvýš hladce. Jen u mostku přes Bojovský potok v místě zastávky Klínec, kolo urychleně maskovali ve křoví(Kule promine), protože v kopci nad nimi se objevil člověk z dálky se podobající Kulemu. Naštěstí to on nebyl. Pod Poradní skálou ve změti větví z nově narubané paseky bylo kolo zabaleno. Nachomýtli se k tomu Tatouch a Plác, ale ti nic neprozradili. Kolo bylo schováno do malého hustníku a všichni zúčastnění se bez nejmenšího náznaku nějakého úmyslu připojili k ostatním. Kteří byli také pod poradní skálou, jen na druhé straně hřbítku a kde právě založili oheň…“

Tak to by bylo vyprávění o tom co předcházelo tomu než jsme se setkali. Co dělali ostatní, vím jen z druhé ruky, a tak se o tom nebudu asi zmiňovat, abych zbytečně nepřekroutil nějaké skutečnosti. Ale určitě stojí za to, aby to někdo zvěčnil….

Aha s bráchou tentokráte ježili...Teď jsme mohli pozdravit netrpělivé návštěvníky jako Robina, Tomáše Lerla, Vlaštovku (ovšem bez jejího pověstného batohu plného sladkostí…). Další částí programu bylo najmenovkování dárečků a umístění pod již nazdobený stromeček, já jsem mu na větvičku pověsil ještě takové malé cingrlátko, to aby mohl Ježíšek zazvonit. A pak už jsme si nandali krojovky a sešli v kroužku okolo ohně. Před tím, ale než se započali pět koledy, musel jsem slavnostně předat Plácovi Přemyslovský kámen a nový Přemysl tak již byl plně vyzbrojen ke své funkci.

Koledy jsme zpívali s velkým zanícením a těšili se na tu velkou hromadu dárků a dárečků pod „stromkem“. A teď to přišlo… Dopěli jsme koledy a Tatouch vživ se do role spiklence, odvedl všechny pod dojmem tradice nahoru na Poradní skálu a my jsme mezitím přemístili náš dar nedar pod stromeček k ostatním dárkům. Bohužel si toho Kule všiml, ale to je riziko povolání.

A pak už náš Jéža Ahalbert se svým menším bratříčkem Danielem zazvonili na cingrlátko a začalo se ježit. Všichni měli z dárků radost, jen jednomu se zakalila líc a to Kulemu, asi se dojetím nemohl vzpamatovat. Ale to už byl čas jít na vlak Vše jsme rychle pobalili, oheň zalili a jen ozdobený stromek tu zůstal jako svědek všeho co se tu odehrálo ( byl ozdoben vesměs plody pro zvěř jedlými a chutnými a tak zůstal, jak byl). Kulemu se dárek tak zalíbil, že se ho bál odnést sám na zastávku, aby mu snad cestou něco neudělal. Tak jsme mu ho tam dovedli a naložili do vlaku.

Kule byl z "nového" kola velmi nadšen;-)A jelo se domů, tedy ne všichni…

Dikobraz, Tatouch, Maďal, Luďa (Maďalova maminka) a Alfons jsme se vydali natrhat sobě a i ostatním trochu toho jmelího na vánoce. K této zábavě jsme se totiž tento rok na stromku vůbec nedostali. Potkali jsme úplný jmelíový ráj a nebylo tedy problémem vyplnit své náruče tímto parazitem a vyrazit na vlak do Měchenic. Pravda byl pak trochu problém vejít se s tím do vlaku, ale i to jsme zvládli. Přebytečné „chmelí“ (jmelí) jsme se rozhodli dát do klubovny pro co nejdřívější rozebrání onoho ostatním osazenstvem oddílu. Kule již také „vydejchal“ onu radost ze svého dárku a už se na nás jen zlobil, že jsme na něj tak plýtvali.

A tak stromek dopadl dobře, všichni jsme opět kamarádi a těšíme se jaké dárečky přinese příští rok.

Sepsal, upravil a vysvětlivkami doplnil Alfons


zpět